Acasă > Acte necesare

Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei când declaraţia de recunoaştere se face în momentul înregistrării naşterii – părinţi necăsătoriţi - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei când declaraţia de recunoaştere se face în momentul înregistrării naşterii – părinţi necăsătoriţi.

ACTE NECESARE:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • actele de identitate ale părinților (cartea de identitate/buletinul/cartea provizorie de identitate/paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate), aflate în termen de valabilitate, original;
  • certificatele de naştere ale părinţilor copilului original;
  • dovada desfacerii căsătoriei anterioare a mamei, după caz (sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă / certificat de divorţ / certificat de deces)original;
  • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte numele de familie pe care îl dobândeşte copilul;
  • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părinţilor;
  • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului;
  • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii.

!!! Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.