Acasă > Stare civilă - Transcrieri, Schimbări de nume, Rectificări, Înscrieri mențiuni din străinătate, Divorțuri administrative

TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, RECTIFICĂRI, ÎNSCRIERI MENȚIUNI DIN STRĂINĂTATE, DIVORȚURI ADMINISTRATIVE


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, Serviciul Stare Civila, parter, camera 23, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 351
Fax: +40268415161
Email: transcrieri@spclepbv.ro
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Ziua Program de lucru cu publicul
Luni 08:30 – 11:30
Marți 08:30 – 11:30
*exclusiv cetățeni din Republica Moldova și Ucraina
Miercuri 08:30 – 11:30
Joi 08:30 – 11:30
Vineri 08:30 – 11:30
Programări online
Programare online – transcriere acte din Republica Moldova și Ucraina
Deblocarea calendarului se efectuează  AUTOMAT  la  ÎNCEPUTUL  fiecărei luni pentru luna următoare conform Regulamentului.
..
.

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV,

ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024,

Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

  • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
  • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.
  • 295 lei – Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui  pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”