Acasă > Acte necesare

Schimbarea numelui de familie şi - sau a prenumelui pe cale administrativă - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

FAZA I:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de naştere şi căsătorie/ divort – originale;
 • procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. 6 din H.G. nr. 64/2011 (pentru depunerea documentelor privind schimbarea numelui de familie şi / sau prenumelui din … în …. precum şi pentru ridicarea dispoziţiei de schimbare a numelui de familie/prenumelui şi ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de naştere/căsătorie corespunzător)
 • taxă – 50 lei

NOTĂ: Cererea se adresează unităţii administrativ teritoriale de domiciliu al solicitantului.

FAZA II:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui-original;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai puţin de 30 de zile şi mai mult de 1 an- original;
 • certificatul de cazier judiciar ale solicitantului;
 • memoriu justificativ
 • consimţământul, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă , al soţului/părintelui, etc., după caz.
 • orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii.
 • procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. 6 din H.G. nr. 64/2011 (pentru depunerea documentelor privind schimbarea numelui de familie şi / sau prenumelui din … în …. precum şi pentru ridicarea dispoziţiei de schimbare a numelui de familie/prenumelui şi ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de naştere/căsătorie corespunzător)
 • taxă – 50 lei