Acasă > Evidența persoanelor

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 45, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 245, +40747014803
Fax: +40268415161
Email: evidentapersoanelor@spclepbv.ro
Șef serviciu: CARMEN TĂTARU
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)

PRIMIRI CERERI, ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE ŞI INFORMAŢII

Ziua Program de lucru cu publicul
Luni 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Marți 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Miercuri 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Joi 08:30 – 14:00 14:30 – 18:00
Vineri 08:30 – 12:30
NOTĂ: În ultima zi de vineri din lună NU se primesc cereri pentru eliberarea actului de identitate.
Program audiențe

Marți: 09:00 – 10:00
Joi: 14:00 – 15:00

Înscrierile în audiență la d-na Carmen Tătaru, se fac la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate sau la numerele de telefon afișate mai sus.

Programări online
Programare online – Serviciul Evidenţa Persoanelor (apasă aici)
Cautare Stadiu Eliberare Carte de Identitate (apasă aici)

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate, se poate face în baza unei programări online SAU a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15. Persoanele care au programare on-line, se regăsesc pe liste afișate și NU au nevoie de bon de ordine de la ordonatorul numeric aflat în incinta instituției.

Va rugăm să consultați Regulamentul programărilor online – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Anunț privind termenele  de eliberare ale actelor de identitate

  • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  • În cazul cererilor care necesită verificări suplimentare (prin structurile de poliție de ordine publică sau în cazul solicitării duplicatelor certificatelor de stare civilă din alte localități), termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de până la 30 de zile. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către directorul S.P.C.L.E.P. pentru situațiile care implică verificări suplimentare.
  • În cazul cetățenilor aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit (ex.:motive medicale, deplasarea urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), aceștia pot solicita directorului executiv al SPCLEP aprobarea pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit. Cererea motivată pentru eliberarea actului de identitate, pentru astfel de situații, se depune la lucrătorul de evidență care instrumentează lucrarea sau, după caz, la Ghișeul Eliberări-Informații, cu referire la cererea inițială depusă.
  • În situații de urgență, cetățenii se pot adresa și Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu sediul în Mun. Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28.
Descrierea activității

Serviciul Evidența Persoanelor – municipiul Brașov primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din municipiul Brașov, cât și din unele localități arondate, după cum urmează: comuna Sânpetru, comuna Prejmer și comuna Hărman.

Serviciul Evidența Persoanelor are următoarele atribuții:

a) întocmește, păstrează, ține evidența, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

b) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

c) actualizează, utilizează și valorifică „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.), care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

d) furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.);

e) furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de domiciliu ale populației;

f) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

g) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

h) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.