Acasă > Evidența persoanelor

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 45, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 245, +40747014803
Fax: +40268415161
Email: evidentapersoanelor@spclepbv.ro
Șef serviciu: CARMEN TĂTARU
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)

PRIMIRI CERERI, ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE ŞI INFORMAŢII

Ziua Program de lucru
Luni 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Marți 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Miercuri 08:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Joi 08:30 – 14:00 14:30 – 18:00
Vineri 08:30 – 12:30
NOTĂ: În ultima zi de vineri din lună NU se primesc cereri pentru eliberarea actului de identitate.
Program audiențe

Marți: 09:00 – 10:00
Joi: 14:00 – 15:00

Înscrierile în audiență la d-na Carmen Tătaru, se fac la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate sau la numerele de telefon afișate mai sus.

Programări online
Programare online – Serviciul Evidenţa Persoanelor (apasă aici)
Cautare Stadiu Eliberare Carte de Identitate (apasă aici)

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate, se poate face în baza unei programări online SAU a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15. Persoanele care au programare on-line, se regăsesc pe liste afișate și NU au nevoie de bon de ordine de la ordonatorul numeric aflat în incinta instituției.

Va rugăm să consultați Regulamentul programărilor online – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Descrierea activității

Serviciul Evidența Persoanelor – municipiul Brașov primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din municipiul Brașov, cât și din unele localități arondate, după cum urmează: comuna Sânpetru, comuna Prejmer și comuna Hărman.

Serviciul Evidența Persoanelor are următoarele atribuții:

a) întocmește, păstrează, ține evidența, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

b) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

c) actualizează, utilizează și valorifică „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.), care conține datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

d) furnizează, în cadrul Sistemului Național Informatic de Evidență a Populației, datele necesare pentru actualizarea „Registrului Național de Evidență a Persoanelor” (R.N.E.P.);

e) furnizează, în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de domiciliu ale populației;

f) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

g) ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

h) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.