Acasă > Acte necesare

Eliberarea adeverinţei privind istoricul de domicilii - cnp - acte de identitate emise - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Cererea se depune personal la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul adeverinței își are domiciliul actual/reședința activă sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată la notarul public în țară, la misiunile diplomatice ale României din străinătate sau la autoritățile străine competente, în acest ultim caz fiind apostilată, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare. În funcţie de solicitare, adeverinţa cuprinde datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România, datele referitoare la actele de identitate emise anterior sau codurile numerice personale – în cazul persoanelor cărora li s-a modificat CNP – ul.

 

Acte necesare

 • actul de identitate al titularului, în original, aflat în termen de valabilitate;
 • documente în susținerea și clarificarea cererii.

În cazul solicitării adeverinței prin împuternicit:

  • procura specială, autentificată, în original – în cuprinsul procurii trebuie să se menţioneze  în mod expres atât mandatul, cât și datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită adeverinţa;
  • actul de identitate al persoanei împuternicite, în original, aflat în termen de valabilitate;

Taxe

 • Taxă arhivă în cuantum de 15 lei;
 • modalități de plată:
  • Plata prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 , mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
  • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate la casieria instituţiei în numerar sau cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat.
  • Plata prin contul de la Trezoreria Brașov:

S.P.C.L.E.P. Brasov, C.U.I. 17773744
Cont trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

Termen de soluţionare

 • 10 zile
 • Maxim 48 de ore, în cazul achitării taxei de urgență (opțional), stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al Mun. Brașov, în cuantum de 200 lei, se plătește doar la casieria instituției, după analizarea solicitării

Puteți  transmite cererea on-line împreună cu fotocopii de pe documentele necesare pe adresa de e-mail evidentapersoanelor@spclepbv.ro , condiționat de faptul că la ridicarea adeverinței este obligatorie prezentarea, de către solicitant sau împuternicit, a documentelor în original.