Acasă > Stare civilă - Nașteri

NAȘTERI


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: B-dul Eroilor, nr. 8, Serviciul Stare Civila, Brașov - 500007, România
Telefon: +40268414460 int. 366
Fax: +40268415161
Email: nasteri@spclepbv.ro
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Înregistrări acte, eliberări certificate și informații
Ziua Program de lucru cu publicul
Luni 08:30 – 14:00
Marți 08:30 – 14:00
Miercuri 08:30 – 14:00
Joi 08:30 – 14:00
Vineri 08:30 – 13:00
Informații

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. În acest sens, facem precizarea că la starea civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Brașov, se pot înregistra doar copiii care au fost născuţi pe raza municipiului Brașov.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

a. 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

b. 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

c. 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul  termenului de 30 de zile;

d. 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

În termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.

  • După împlinirea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la naştere întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării .

 

  • După trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării

 

  • Nedeclararea naşterii în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei conform 63 alin 1 litera b din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.

 

  • Situaţia copilului născut din relaţia extraconjugală a mamei căsătorite

Art. 414 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil – Prezumţia de paternitate

(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.

(2)Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.

 

În situaţia în care DECLARANTUL ESTE CETĂŢEAN STRĂIN, NECUNOSCĂTOR AL LIMBII ROMÂNE ORI PERSOANĂ CU HANDICAP AUDITIV SAU SURDOCECITATE, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces – verbal.