Acasă > Acte necesare

Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore

ACTE NECESARE:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, la care se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm (Anexa nr. 20);
  • declaraţia a 2 membrii ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă (Anexa nr. 21).

 

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea naşterii sale, aceasta dă o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 212).

Modele declarații