Acasă > Informații publice - Transparență decizională și liber acces

Informații publice - Transparență decizională și liber acces


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea nr. 52/2003) și accesul la informațiile de interes public (Legea nr. 544/2001).

Transparența decizională

Raportul privind implementarea Legii nr. 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total al recomandărilor primite;
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
 • numărul participanţilor la şedinţele publice;
 • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
 • situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003;
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

Accesul la informațiile de interes public

Raportul privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind Accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil;
 • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.);
 • numărul de solicitări adresate;
 • numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
 • numărul de reclamaţii;
 • numărul de plângeri în instanţă;
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie;
 • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii.

Persoana de contact desemnată să răspundă de aplicarea legii 544/2001 este

Consiler Juridic Raluca-Nicoleta Văduva
Adresa de e-mail office@spclepbv.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Telefon +40 268 414460 int. 244, fax +40 268 415161

Transparență decizională

Liber acces