Acasă > Acte necesare

Înregistrarea naşterii copilului în situaţia în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaşte copilul - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea naşterii copilului în situaţia în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaşte copilul

ACTE NECESARE:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • certificatul de naştere al mamei copilului original;
  • actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei.