Acasă > Acte necesare

Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei - mamă necăsătorită sau divorţată sau văduvă - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare - NASTERI 

Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei – mamă necăsătorită/divorţată/văduvă, acte necesare:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • actul de identitate al mamei (cartea de identitate/buletinul/cartea provizorie de identitate/paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate), aflat în termen de valabilitate, original şi fotocopie;
  • certificatul de naştere al mamei copilului original şi fotocopie;
  • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz (sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă / certificat de divorţ / certificat de deces)original şi fotocopie;
  • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a mamei;
  • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii.

!!! Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.