Acasă > Acte necesare

Eliberarea certificatului privind domiciliul din registrul național de evidență a persoanelor, precum și a formularului standard multilingv care însoţeşte certificatul privind domiciliul, necesare în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Cererea se depune la Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov (Sediul: Municipiul Brașov, Str. Nicolae Titulescu nr. 28, Tel: +40268310284), personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la notarul public în țară, la misiunile diplomatice ale României din străinătate sau la autoritățile străine competente (în acest caz fiind apostilată, tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

Dosarul va conține:

 • actul de identitate aflat în termen de valabilitate al titularului și certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dacă este cazul, originale;

În cazul solicitării certificatului de domiciliu prin împuternicit:

  • procură specială, autentificată, în original – în cuprinsul procurii trebuie să se menţioneze  în mod expres atât mandatul, cât și datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită certificatul de domiciliu;
  • actul de identitate al persoanei împuternicite, în original, aflat în termen de valabilitate;

 

Taxe

 • Taxă arhivă, în cuantum de 15 lei, dacă cererea se depune la nivelul Serviciului Public Colmunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov; modalități de plată:
 • Plata prin SMS
  Taxa poate fi achitată și prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.
  Plata prin contul de Trezorerie

Termen de soluționare

Întrucât certificatul de domiciliu, precum și formularul standard multilingv sunt emise, în original, de către Direcţia Județeană Comunitară pentru Evidenţa Persoanelor Brașov, termenul de soluţionare a cererii este stabilit la nivelul instituției emitente.