Acasă > Acte necesare

Eliberarea actelor de identitate persoanelor netransportabile - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. nr. 295/2021, vă informăm faptul că aveţi posibilitatea să solicitaţi deplasarea unui funcţionar de evidenţă a persoanelor din cadrul SPCLEP Brașov în vederea preluării cererii / imaginii cu camera mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, prezentând în susţinerea cererii o dovadă medicală din care să rezulte că solicitantul actului de identitate este netransportabil (adeverinţă de la medicul de familie / specialist din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa);Depunerea dosarului pentru preluarea cererii la domiciliul titularului actului de identitate se va face de către aparţinătorul persoanei mai sus menţionate, la ghișeul ”informații și eliberări acte de identitate” de la Serviciul Evidența Persoanelor din cadrul SPCLEP Brașov.

Dosarul va conține:

Documentele necesare eliberării actului de identitate, originale. Pentru detalii privind documentele necesare, consultați link-urile pentru eliberarea cărților de identitate sau a cărților de identitate provizorii, după caz.

Solicitanţii sunt rugaţi să lase un număr de telefon la care vor fi contactaţi în vederea programării deplasării.

Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate pentru persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitarăpe baza adresei scrise a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta, precum şi a celorlalte documente necesare eliberării actului de identitate, în funcţie de situaţie.

Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă.

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere.

Lucrătorul de evidenţă a persoanelor se poate deplasa în vederea preluării cererii / înmânării actelor de identitate a persoanelor netransportabile numai în raza de competenţă teritorială a SPCLEP Brașov, respectiv la unităţile sanitare din raza de competenţă, în cazul persoanelor internate, astfel: Municipiul Brașov și Comunele Sânpetru, Hărman și Prejmer din Județul Brașov.