Acasă > Acte necesare

Eliberarea cărții de identitate provizorii în cazul în care solicitantul actului de identitate nu deține toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Dosarul va conține:

  • Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4) sau se poate obține gratuit de la Ghișeul Informații și Eliberări acte de identitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

 

I. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naştere;

b) certificatul de căsătorie;

c) certificatul/hotărârea de divorţ;

d) dovada adresei de domiciliu.

 

II. Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii sunt necesare:

  • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, însoţite de documentele pe care solicitantul le deţine, dintre cele enumerate mai sus.

Notă: aceste prevederi nu se aplică în cazul cererii pentru eliberarea cărții de identitate provizorii pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România.

 

III. În situaţia persoanelor care nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, actul de identitate se eliberează după efectuarea verificărilor în teren, de către lucrătorii poliției de ordine publică, în urma cărora se constată că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată / a fost identificat pe raza de competență a SPCLEP Brașov, termenul de soluționare fiind de 30 – 45 zile.

 

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile), în original și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit – pentru mai multe informații și alte acte în susținerea dovezii adresei de domiciliu, accesați: Dovada adresei de domiciliu sau reședință;

Taxe

Plata prin SMS
Următoarele taxe după cum urmează:

    • Taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu poate fi achitată prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei

Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

Plata prin contul de Trezorerie
S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris în ordinul de plată)
Cont Trezorerie Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX

 

Observații

ATENŢIE!!

    • Documentele originale se vor restitui titularului.
    • Conform Articolului 3^1 din Legea nr. 9/2023 se asigură fotocopierea documentelor originale.
    • Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare emiterii actelor de identitate.