Acasă > Acte necesare

Înscrierea menţiunii de deces intervenit în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz– original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă SAU extras multilingv (după caz);
  • actele de identitate petent şi mandatar (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport CRDS);
  • certificatul de căsătorie – original;
  • certificatul de naştere;
  • procură specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate la notar public, apostilată /supralegalizată, după caz şi tradusă in România (pentru înscrierea menţiunii de deces pe marginea actului de căsătorie si ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de căsătorie cu menţiunea de deces şi /sau adeverinţă de naştere/ căsătorie  cu menţiuni )
  • taxă transcriere 50 lei

Notă: Cererea se adresează unităţii administrativ teritoriale sau Primăriei care are în păstrare actul de căsătorie.

Modele cereri