Acasă > Acte necesare

Înscrierea menţiunii de căsătorie şi deces intervenite în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • certificatul de căsătorie precum şi certificatul de deces (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în Romania , de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă;    SAU   extras multilingv (după caz);
  • declaraţie (apostilată sau supralegalizată, după caz) cu numele de familie după căsătorie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public;
  • actele de identitate petent şi/sau mandatar (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport CRDS);
  • certificatul de naştere;
  • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public, apostilată SAU supralegalizată (după caz) – în original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă (pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi deces pe marginea actului de naştere si ulterior pentru solicitarea şi ridicarea unei adeverinţe de naştere cu menţiuni sau a unui certificat de naştere cu menţiuni/extras multilingv)
  • taxă transcriere 50 lei

Atenţie !!!

Cererea de înscriere a menţiunilor se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul  de NAŞTERE, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată .

În situaţia în care cererea de înscriere a menţiunilor nu este depusă de către titular, declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separat şi NU în cuprinsul procurii.

Modele cereri