Acasă > Acte necesare

Înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ intervenite în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

 • certificatul de căsătorie, apostilat sau supralegalizat, după caz – original, fotocopie şi traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă; SAU  extras multilingv (după caz);
 • hotărârea de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilăapostilată sau supralegalizată  – original, fotocopie şi traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă,
 • Sentinţa de recunoaştere a hotărârii străine, pe teritoriul României (definitivă şi irevocabilă) excepţie fac hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, care vor fi recunoscute de plin drept în România fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent;

* Hotărârile iniţiate şi pronunţate înainte de data de 01.08.2022 care NU oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, în special caracterul definitiv al acesteia, precum şi data la care devine executorie trebuie să fie însoţite:

  • fie de Anexa I la Regulamentul CE nr. 2201/2003 din 27.11.2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială eliberat în temeiul articolului 39;
  • fie de Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

 * Hotărârile iniţiate şi pronunţate după data de 01.08.2022 care NU oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, în special caracterul definitiv al acesteia, precum şi data la care devine executorie trebuie să fie însoţite, vor fi însoţite NUMAI de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

  • declaraţie (apostilată sau supralegalizată, după caz) cu numele de familie după căsătorie respectiv divorţ + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; (acordul soţului dat în formă autentică, după caz)
  • actele de identitate petent şi/sau mandatar (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport CRDS);
  • certificatul de naştere;
  • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public, apostilată /supralegalizată (după caz) – în original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă (pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pe marginea actului de naştere si ulterior pentru solicitarea şi ridicarea unei adeverinţe de naştere cu menţiuni sau a unui certificat de naştere cu menţiuni/extras multilingv)

Atenţie !!!

Cererea de înscriere a menţiunilor se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul  de NAŞTERE, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată .

În situaţia în care cererea de înscriere a menţiunilor nu este depusă de către titular, declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separat şi NU în cuprinsul procurii.

Modele cereri