Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de deces - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, SAU   extras multilingv (după caz);
  • declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de deces la alte instituţii în ţară sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, public;
  • certificatele de stare civilă ale decedatului;
  • actele de identitate decedat şi petent (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport CRDS) şi pentru   mandatar;
  • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public apostilată (supralegalizată) pentru transcrierea certificatului si ulterior pentru ridicarea certificatului transcris şi  a extrasului multilingv, după caz,
  • taxă transcriere 50 lei.

Notă: În situaţia în care transcrierea certificatului de deces se depune cu procură, declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de deces, autentificată, trebuie dată de către persoanele abilitate separat şi NU în cuprinsul procurii

Modele cereri și declarații