Acasă > Acte necesare

Tăgadă paternitate, recunoaştere paternitate, purtare nume - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Acte necesare:

  • act de recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
  • copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprizând textul prin care se face recunoaşterea – în cazul recunoaşterii prin testament;
  • certificatul de naştere al copilului
  • actele de identitate ale părinţilor în termen de valabilitate, originale
  • taxă arhivă, 15 lei, achitată la Caseria S.P.C.L.E.P, cam 46

NOTĂ: Pentru actele de stare civilă înregistrate la Starea Civilă a mun.Braşov, optional, se poate achita taxa de urgenţă de 200 lei, în vederea eliberării actelor solicitate în termen de 48 de ore de la depunerea cererii.