Acasă > Acte necesare

Întocmirea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma unui defunct - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare - ARHIVA ELIBERARI CERTIFICATE STARE CIVILA, LIVRETE DE FAMILIE SI OPERARE MENTIUNI 

Acte necesare:

  • actul de identitate al solicitantului în termen de valabilitate, original şi xerocopie
  • certificatul de deces al defunctului – original şi xerocopie