Acasă > Acte necesare

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean român - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • actul de identitate (valabil şi actualizat conform Nomenclatorului cu actualele denumiri ale străzilor) – original
 • certificatul de naştere – original
 • certificatul medical privind starea sănătăţii, aflat în termen de valabilitate, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă și semnătura medicului; certificatele medicale sunt valabile 30 de zile de la data emiterii, și trebuie să cuprindă mențiunea că persoana „se poate” căsători; certificatele medicale emise de instituții medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice și ofiicilor consulare de carieră ale României trebuie să conțină toate datele din formularul-tip și să fie însoțite de traducerea legaliztă în limba română.
 • documente din care să rezulte desfacerea / încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, tradusă şi legalizată / certificat de divorț, după caz – original;
  • exequator (pentru cetăţenii români, divorţul pronunţat în statele nemembre U.E. trebuie recunoscut de tribunalul competent din România);
  • certificatul de deces al fostului soţ – original (tradusă şi autentificată pentru decesul care a avut loc în străinătate);
  • declarația de căsătorie  – vezi mai jos modele cereri – (!!! se completează și se semnează de către ambii soți în FAȚA ofițerului de stare civilă !!!).

Căsătoria se încheie începând cu a 11-a zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi (se socotesc inclusiv data depunerii actelor cât şi ziua în care se oficiază căsătoria) de către ambii viitori soţi.

În cazul în care solicitantul a încheiat o căsătorie anterioară în străinătate sau după caz, în ţară, urmată de divorţ / deces pronunţat în străinătate, actele în vederea încheierii unei noi căsătorii, se depun doar după ce se înscriu menţiunile aferente pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea D.J.C.E.P. Brașov, după caz.

Persoanele care nu au pierdut cetăţenia română, dar prezintă documente care dovedesc şi o altă cetăţenie, sunt considerate cetăţeni români şi se vor legitima cu paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate.