Acasă > Acte necesare

Înscrierea divorţului pronunţat la autorităţile române - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, comunicată de instanţa judecătorească / notar public; de asemenea, înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi (sau împuternicit prin procură specială) care depune copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz.

Acte necesare:

  • Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ – în original;
  • Act de identitate titular / împuternicit;
  • Certificat de căsătorie – în original;
  • Taxă arhivă, instituită prin Hotărâre de Consiliu Local la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.