Acasă > Acte necesare

Deces - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

NOTA 1. Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei. Ca exemplu: „În cazul în care o persoană decedează pe data de 1 a lunii, declararea decesului se poate face inclusiv în data de 4 din luna curentă, fără să fie necesară o aprobare în acest sens”.

NOTA 2. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, declararea se face în termen de 3 zile, socotit de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.

NOTA 3. În cazurile prevăzute la NOTA 2, pentru întocmirea actului de deces este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

NOTA 4. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la NOTA 1 sau, după caz, la NOTA 2, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația de deces se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Declarantul completează formularul – Anexa – Declaraţie cu moştenitorii legali şi testamentari (vezi mai jos modele cereri), în cazul în care decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Braşov.

Informaţie: Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov se află pe bld. Gării nr. 23 Braşov.

Acte necesare

1. certificatul medical constatator al decesului – original. Declararea decesului poate fi făcută de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
b) orice persoană care are cunoștință despre deces.

Observație. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule.

2. documentul de identitate al persoanei decedate – original;

3. certificatul de naștere și de căsătorie, după caz – original;

4. după caz, documentul de evidență militară al celui decedat (pentru persoane sub 60 de ani);

5. cartea de identitate privind declarantul – original.

Observație: În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.