Acasă > Acte necesare

Înregistrarea nașterii copilului conceput în cadrul căsătoriei - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea naşterii copilului conceput în cadrul căsătoriei:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • actele de identitate ale părinților (cartea de identitate/buletinul/cartea provizorie de identitate/paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate), aflate în termen de valabilitate, original;
  • certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original.

În cazul în care părinţii NU au nume de familie comun în timpul căsătoriei sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P. unde se înregistrează naşterea copilului.

  • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părinţilor; (descarcă cererea)
  • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului; (descarcă cererea – Anexa nr. 19)
  • în situaţia în care declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, în cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii; (descarcă cererea )
  • livretul de familie (pentru persoanele care îl deţin şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov).

 

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de strare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.

 

 !!! Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.