Acasă > Acte necesare

Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani

ACTE NECESARE:

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă, în original;
  • certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original şi fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă, semnată de ambii părinţi, în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
  • certificatul de naştere al mamei copilului original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei;
  • mamele care au fost căsătorite trebuie să prezinte la înregistrarea naşterii copilului dovada desfacerii căsătoriei anterioare, după caz (sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă / certificat de divorţ / certificat de deces)original;
  • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul;
  • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părinţilor;
  • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului;
  • declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost înregistrată, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, la care se anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm (Anexa nr. 20);
  • declaraţia a 2 membrii ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă (Anexa nr. 21).

În toate cazurile în care o persoană de sex feminin solicită înregistrarea naşterii sale, aceasta dă o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă / personalului cu atribuţii de stare civilă, din care să rezulte dacă are vreun copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 212).

Modele declarații