Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de căsătorie - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, SAU   extras multilingv (după caz);
  • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi(după caz) cu numele de familie după căsătorie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public;
  • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi cu privire la  legea aplicabilă efectelor căsătoriei, aşa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autorităţile locale competente la încheierea  căsătoriei.
  • în cazul în care legea aplicabilă este legea română se declară şi regimul matrimonial ales de către soţi, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public (în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie nu se face referire la regimul matrimonial ales; – comunitatea legală de bunuri, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, după caz.
  • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) a soţilor cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de casatorie la alte instituţii în ţara sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; In cazul în care transcrierea este solicitată personal de unul dintre soţi, aceasta se poate da în faţa ofiţerului de stare civilă.
  • certificatele de naştere ale soţilor;
  • actele de identitate soţi (după caz, carte identitate, carte de identitate provizorie, paşaport CRDS) precum şi mandatar;
  • documente prin care se face dovada desfacerii căsătoriilor anterioare;
  • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public apostilată (supralegalizată) pentru transcrierea certificatului şi ulterior pentru ridicarea certificatului transcris şi a extrasului multilingv, după caz.
  • taxă transcriere 50 lei

Notă: Declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separate şi NU în cuprinsul procurii.