Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de căsătorie - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

 • certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, SAU   extras multilingv (după caz);
 • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi(după caz) cu numele de familie după căsătorie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public;
 • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi cu privire la  legea aplicabilă efectelor căsătoriei, aşa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autorităţile locale competente la încheierea  căsătoriei.
 • în cazul în care legea aplicabilă este legea română se declară şi regimul matrimonial ales de către soţi, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public (în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie nu se face referire la regimul matrimonial ales; – comunitatea legală de bunuri, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională, după caz.
 • declaraţie autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public (apostilată sau supralegalizată, după caz) a soţilor cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de casatorie la alte instituţii în ţara sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; In cazul în care transcrierea este solicitată personal de unul dintre soţi, aceasta se poate da în faţa ofiţerului de stare civilă.
 • certificatele de naştere ale soţilor;
 • actele de identitate soţi (după caz, carte identitate, carte de identitate provizorie, paşaport CRDS) precum şi mandatar;
 • documente prin care se face dovada desfacerii căsătoriilor anterioare;
 • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public apostilată (supralegalizată) pentru transcrierea certificatului şi ulterior pentru ridicarea certificatului transcris şi a extrasului multilingv, după caz.
 • taxă transcriere 50 lei

Notă: Declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separate şi NU în cuprinsul procurii.

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV, ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024, Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

 • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
 • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

Datele de contact ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov sunt:

 • Sediu: Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28
 • Telefon: 0268/310284, Fax: 0268/310287
 • E-mail: djcep_brasov@bv.e-adm.ro