Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de deces - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

 • certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, SAU   extras multilingv (după caz);
 • declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de deces la alte instituţii în ţară sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, public;
 • certificatele de stare civilă ale decedatului;
 • actele de identitate decedat şi petent (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport CRDS) şi pentru   mandatar;
 • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public apostilată (supralegalizată) pentru transcrierea certificatului si ulterior pentru ridicarea certificatului transcris şi  a extrasului multilingv, după caz,
 • taxă transcriere 50 lei.

Notă: În situaţia în care transcrierea certificatului de deces se depune cu procură, declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de deces, autentificată, trebuie dată de către persoanele abilitate separat şi NU în cuprinsul procurii

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV, ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024, Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

 • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
 • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

Datele de contact ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov sunt:

 • Sediu: Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28
 • Telefon: 0268/310284, Fax: 0268/310287
 • E-mail: djcep_brasov@bv.e-adm.ro