Acasă > Acte necesare

Desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • certificat căsătorie – original;
  • livretul de familie – original;
  • certificate naştere – original; In cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform cerinţelor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele emitente ale acestora, după caz apostilare/ supralegalizare.
  • documentul cu care se face dovada identităţii, în termen de valabilitate atât la momentul depunerii cererii cât şi la data eliberării certificatului de divorţ – original;
  • declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate;
  • taxă divorţ pe cale administrativă 675 lei (se achită la Casieria Direcţiei Fiscale Braşov)

!!!  Prezenţa ambilor soţi este obligatorie la depunerea cererii de divorţ precum şi la pronunţarea divorţului

Conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 64 / 2011:

Art. 166(1) Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

(2) În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:

  1. a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;
  2. b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
  3. c) nu este pus sub interdicţie,
  4. d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

Art. 171  – (1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat. În acest sens solicitând soţilor o declaraţie privind menţinerea cererii de desfacere a căsătoriei.