Acasă > Acte necesare

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

 1. Hotărârea de divorţ – original, rămasă definitivă şi irevocabilăapostilată sau supralegalizată (vezi lista ţărilor afişată la avizier), traducerea în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă

* Hotărârile iniţiate şi pronunţate înainte de data de 01.08.2022 care NU oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, în special caracterul definitiv al acesteia, precum şi data la care devine executorie trebuie să fie însoţite:

  • fie de Anexa I la Regulamentul CE nr. 2201/2003 din 27.11.2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială eliberat în temeiul articolului 39;
  • fie de Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

* Hotărârile iniţiate şi pronunţate după data de data de 01.08.2022 vor fi însoţite NUMAI de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

 1. Sentinţa de recunoaştere a hotărârii străine pe teritoriul României (definitivă şi irevocabilă).
 2. În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după desfacerea căsătoriei, se vor prezenta declaraţii pe proprie răspundere, autentificate în ţară de un notar public iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă, din care să rezulte numele pe care aceştia îl vor purta în urma desfacerii căsătoriei (acordul soţului dat în formă autentică, după caz).
 3. Certificatul de căsătorie – original;
 4. Certificatul de naştere – original;
 5. Actul de identitate – original;
 6. Procura specială – apostilată (supralegalizată) sau dată la Consulatul Român – pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe marginea actului de căsătorie si ulterior pentru solicitarea şi ridicarea: unui certificat de căsătorie cu menţiunea de divorţ, şi/sau a unui extras multilingv de căsătorie, şi/sau unui certificat de naştere cu menţiuni, şi/sau unui extras multilingv de naştere, şi/sau unei adeverinţe de naştere cu menţiuni;
 7. Taxă transcriere 50 lei

Atenţie !!!

Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept în România fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI cu avizul D.J.C.E.P.

Cererea se adresează direct la Primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

În situaţia în care cererea de înscriere a menţiunilor nu este depusă de către titular, declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separat şi NU în cuprinsul procurii.