Acasă > Acte necesare

Schimbarea numelui de familie şi - sau a prenumelui pe cale administrativă - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

FAZA I:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de naştere şi căsătorie/ divort – originale;
 • procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. 6 din H.G. nr. 64/2011 (pentru depunerea documentelor privind schimbarea numelui de familie şi / sau prenumelui din … în …. precum şi pentru ridicarea dispoziţiei de schimbare a numelui de familie/prenumelui şi ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de naştere/căsătorie corespunzător)
 • taxă – 50 lei

NOTĂ: Cererea se adresează unităţii administrativ teritoriale de domiciliu al solicitantului.

FAZA II:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui-original;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai puţin de 30 de zile şi mai mult de 1 an- original;
 • certificatul de cazier judiciar ale solicitantului;
 • memoriu justificativ
 • consimţământul, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă , al soţului/părintelui, etc., după caz.
 • orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii.
 • procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. 6 din H.G. nr. 64/2011 (pentru depunerea documentelor privind schimbarea numelui de familie şi / sau prenumelui din … în …. precum şi pentru ridicarea dispoziţiei de schimbare a numelui de familie/prenumelui şi ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de naştere/căsătorie corespunzător)
 • taxă – 50 lei

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV, ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024, Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

 • 295 lei – Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui  pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

Datele de contact ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov sunt:

 • Sediu: Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28
 • Telefon: 0268/310284, Fax: 0268/310287
 • E-mail: djcep_brasov@bv.e-adm.ro