Acasă > Acte necesare

Înscrierea menţiunii de schimbare a numelui - prenumelui intervenite în străinătate - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • Documentul de schimbare a numelui / prenumelui (naturalizare) emis de autorităţile străine apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga, SAU supralegalizat (după caz) – în original şi traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă
  • Sentinţa de recunoaştere a hotărârii străine pe teritoriul României (definitivă şi irevocabilă) – în cazul în care schimbarea numelui/prenumelui s-a făcut în baza unei Sentinţe judecătoreşti.
  • certificatul de naştereoriginal,
  • certificatul de căsătorie – original,
  • acte de identitate petent, respectiv mandatar – în original,
  • procura specială autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă/ notar public, apostilată SAU supralegalizată (după caz) – în original + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de reşedinţă (pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui/ prenumelui din……. în……. şi ulterior pentru solicitarea şi ridicarea certificatului de naştere/ căsătorie),
  • taxă 50 lei.

Notă: Cererea se adresează unităţii administrativ teritoriale sau Primăriei care are în păstrare actul de stare civilă pe marginea căruia se înscrie menţiunea.

Atenţie !!!

Hotărârile de schimbare a numelui/prenumelui pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept în România fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent şi se vor înscrie în registrele de stare civilă NUMAI cu avizul D.J.C.E.P Braşov.