Acasă > Acte necesare

Înscriere prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă a numelui de familie şi - sau a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne  - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

  • cerere tip;
  • actul de identitate (în termen de valabilitate), original;
  • consimţământul celuilalt soţ, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă, după caz;
  • certificatele de stare civilă ce urmează a fi schimbate ca urmare a procedurii de traducere sau ortografiere conform limbii materne, originale;
  • declaraţia pe propria răspundere a traducătorului autorizat care va fi legalizată şi autentificată la un notar public din care să rezulte echivalentul românesc conform ortografiei limbii materne;
  • taxă procesare documentaţie privind înscrierea numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne – 50 lei.