Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de naştere - Republica Moldova - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Pentru cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care NU au avut niciodată domiciliul în România

ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință fată de România.

a) În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) – original;
 • Certificat de naștere – original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 • Cartea de identitate și pașaportul solicitantului – original;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original;

b) În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) – original;
 • Certificat de naștere minor – original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 • Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților – original;
 • Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) – original;
 • În cazul minorilor, acordul autentificat al părintelui cetățean moldovean.

ATENȚIE!!!
Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român).

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV, ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024, Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

 • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
 • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

Datele de contact ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov sunt:

 • Sediu: Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28
 • Telefon: 0268/310284, Fax: 0268/310287
 • E-mail: djcep_brasov@bv.e-adm.ro