Acasă > Acte necesare

Transcriere certificat de căsătorie - Republica Moldova - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

Pentru cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi care NU au avut niciodată domiciliul în România

ATENȚIE!

Cererile se depun PERSONAL de către soțul care a redobândit sau căruia i s-a acordat cetăţenia română, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România.

  • Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) – original;
  • Certificat de căsătorie – original și copie; Certificatul de căsătorie emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
  • Cărțile de identitate și pașapoartele soților – original;
  • Certificatele de naștere ale soților – original;
  • Declaraţie autentificată dată de ambii soţi cu privire la legea aplicabilă efectelor căsătoriei, aşa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autorităţile locale competente la încheierea căsătoriei. În cazul în care legea aplicabilă este legea română se declară şi regimul matrimonial ales de către soţi, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public (în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie nu se face referire la regimul matrimonial ales);
  • Separaţia de bunuri sau comunitatea legală de bunuri, după caz.