Acasă > Acte necesare

Schimbarea numelui de familie şi - sau a prenumelui pe cale administrativă cetăţean român cu domiciliul în străinătate   - Acte necesare


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

 Acte necesare 

FAZA I:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de naştere şi căsătorie, originale;
 • taxă – 50 lei
 • Adeverinta cu privire la ultimul domiciliu avut în România

 

FAZA II:

 • cerere tip;
 • actul de identitate (în termen de valabilitate) – original;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui-original;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai puţin de 30 de zile şi mai mult de 1 an-original;
 • certificatul de cazier judiciar ale solicitantului;
 • memoriu justificativ
 • consimţământul, dat în formă autentică sau în faţa ofiţerului de stare civilă , al soţului/părintelui, etc., după caz.
 • orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii.
 • taxă – 50 lei

Notă: Cererea se adresează unităţii administrativ teritoriale sau Primăriei de la ultimul domiciliu avut în România.