Acasă > Logistic - Compartimentul Administrativ

COMPARTIMENTUL ÎNTREȚINERE REȚELE INFORMATICE, ADMINISTRATIV


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, Brașov - 500007, România
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Ziua Program de lucru
Luni – Joi 07:30 – 16:00
Vineri 07:30 – 13:30
Descrierea activității

a) Administrarea şi gestiunea infrastructurii hardware (sisteme de calcul, servere, sistem detecţie şi semnalizare efracţie, sistem televiziune cu circuit închis) şi întreţinerea/repararea echipamentelor;
b) Administrează reţelele locale de calculatoare şi asigură implementarea procedurilor de administrare pentru reţelele locale de calculatoare aflate în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
c) Asigură îndrumarea/iniţierea în domeniul IT a personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brașov în scopul utilizării instrumentelor informatice puse la dispoziţie:

1. iniţiere în utilizarea calculatorului;

2. iniţiere în utilizarea produsului Word;

3. iniţiere în utilizarea produsului Excel;

4. iniţiere în utilizarea Internet-ului.

d) Face propuneri în vederea casării echipamentelor IT din dotarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, uzate fizic şi moral;
e) Asigură aplicarea legislaţiei privind securitatea datelor, recuperarea datelor în caz de dezastru; f) Analizează comportamentul echipamentelor de calcul, de comunicaţii şi efracţie în exploatare, făcând propuneri pentru modul de întreţinere, pentru piesele de schimb şi consumabilele necesare;
g) Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
h) Asigură întocmirea evidenţei sesizărilor comunicate de utilizatori privind funcţionarea echipamentelor şi a modului de rezolvare a acestora;
i) Desfăşoară activităţi de studiu şi de documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
j) Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
k) Colaborează cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în vederea exploatării şi întreţinerii echipamentelor;
l) Actualizează portalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
m) Asigură respectarea legislaţiei, instrucţiunilor, normativelor şi procedurilor în vederea eliberării informaţiilor şi documentelor solicitate, asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii din bazele de date;
n) Efectuează periodic verificări privind calitatea bazelor de date şi rezolvă anomaliile apărute;
o) Ţine evidenţa memoriilor externe magnetice pentru programele de aplicaţie, în scopul asigurării copiilor de siguranţă;
p) Coordonează şi urmăreşte actualizarea bazelor de date;
q) Asigură publicarea şi actualizarea informaţiilor de interes public în pagina de internet a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
r) Execută proceduri de depistare a neconcordanţelor şi urmăreşte rezolvarea listelor de erori rezultate în urma verificării coerenţei bazelor de date;
s) Verifică integritatea tabelelor bazei de date, execută procedurile de reorganizare, rulare de statistici pe tabele;
t) Participă la activitatea de inventariere a echipamentelor IT din dotarea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
u) Întocmeşte statistici şi situaţii referitoare la dinamica bazelor de date;
v) Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
w) Administrează şi gestionează infrastructura hardware (sisteme de calcul, servere, sistem detecţie şi semnalizare efracţie, sistem televiziune cu circuit închis) şi întreţinerea/repararea echipamentelor;
x) Realizează activităţile de legătorie a documentelor;
y) Coordonează activităţile specifice de curăţenie şi gestionează activităţile cu specific administrativ-gospodăresc;
z) Asigură exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile cu destinaţie de sediu prin reparaţii de mică complexitate şi intervenţii operative;
aa) Asigură desfăşurarea în condiţii adecvate a activităţii parcului auto al instituţiei;
bb) Asigură buna funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de transport din dotare, precum şi partea de documentaţie a acestora (revizii, foia de parcurs etc.);
cc) Asigurarea curăţeniei, păstrarea igienei şi salubrizarea birourilor, holurilor, scărilor de acces şi grupurilor sanitare;
dd) Colaborează cu Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru organizarea activităţii de întreţinere a spaţiilor funcţionale ale Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
ee) Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
ff) Asigură fluidizarea participanţilor la oficieri căsătorii, precum şi la menţinerea caracterului solemn al evenimentului şi la păstrarea ordinii publice;
gg) Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
hh) Păstrează şi arhivează lucrările potrivit Nomenclatorului arhivistic;
ii) Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhic superiori în vederea realizării atribuțiilor de serviciu.