Acasă > Logistic - Compartimentul Administrativ

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

Address book
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, Brașov - 500007, România
Program de lucru (cu excepția zilelor libere și a sărbătorilor legale)
Ziua Program de lucru
Luni – Joi 07:30 – 16:00
Vineri 07:30 – 13:30
Descrierea activității

a) Realizează activităţile de legătorie a documentelor;
b) Coordonează activităţile specifice de curăţenie şi gestionează activităţile cu specific administrativ-gospodăresc;
c) Asigură exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile cu destinaţie de sediu prin reparaţii de mică complexitate şi intervenţii operative;
d) Asigură desfăşurarea în condiţii adecvate a activităţii parcului auto al instituţiei;
e) Asigură buna funcţionare şi întreţinere a mijlocului de transport din dotare, precum şi partea de documentaţie a acestuia (revizii, foia de parcurs etc.);
f) Asigurarea curăţeniei, păstrarea igienei şi salubrizarea birourilor, holurilor, scărilor de acces şi grupurilor sanitare;
g) Colaborează cu Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru organizarea activităţii de întreţinere a spaţiilor funcţionale ale Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;
h) Răspunde de asigurarea confidenţialităţii şi de respectarea normelor privind păstrarea secretului de stat şi de serviciu;
i) Asigură fluidizarea participanţilor la oficieri căsătorii, precum şi la menţinerea caracterului solemn al evenimentului şi la păstrarea ordinii publice;
j) Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
k) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.