Acasă > Programări online

Programări online


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

NAȘTERI  [STARE CIVILĂ]
CĂSĂTORII  [STARE CIVILĂ]
TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, RECTIFICĂRI, ÎNSCRIERI MENȚIUNI DIN STRĂINĂTATE, DIVORȚURI ADMINISTRATIVE  [STARE CIVILĂ]
Programare online – transcriere acte din Republica Moldova și Ucraina
Deblocarea calendarului se efectuează  AUTOMAT  la  ÎNCEPUTUL  fiecărei luni pentru luna următoare conform Regulamentului.
..
.

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV,

ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024,

Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

  • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
  • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.
  • 295 lei – Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui  pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

EVIDENȚA PERSOANELOR
Programare online – Serviciul Evidenţa Persoanelor (apasă aici)
Cautare Stadiu Eliberare Carte de Identitate (apasă aici)

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate, se poate face în baza unei programări online SAU a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15. Persoanele care au programare on-line, se regăsesc pe liste afișate și NU au nevoie de bon de ordine de la ordonatorul numeric aflat în incinta instituției.

Va rugăm să consultați Regulamentul programărilor online – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Anunț privind termenele  de eliberare ale actelor de identitate

  • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  • În cazul cererilor care necesită verificări suplimentare (prin structurile de poliție de ordine publică sau în cazul solicitării duplicatelor certificatelor de stare civilă din alte localități), termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de până la 30 de zile. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către directorul S.P.C.L.E.P. pentru situațiile care implică verificări suplimentare.
  • În cazul cetățenilor aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit (ex.:motive medicale, deplasarea urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), aceștia pot solicita directorului executiv al SPCLEP aprobarea pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit. Cererea motivată pentru eliberarea actului de identitate, pentru astfel de situații, se depune la lucrătorul de evidență care instrumentează lucrarea sau, după caz, la Ghișeul Eliberări-Informații, cu referire la cererea inițială depusă.
  • În situații de urgență, cetățenii se pot adresa și Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu sediul în Mun. Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28.