Acasă > Programări online

Programări online


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

NAȘTERI  [STARE CIVILĂ]
CĂSĂTORII  [STARE CIVILĂ]
TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, RECTIFICĂRI, ÎNSCRIERI MENȚIUNI DIN STRĂINĂTATE, DIVORȚURI ADMINISTRATIVE  [STARE CIVILĂ]
Programare online – transcriere acte din Republica Moldova și Ucraina
Deblocarea calendarului se efectuează  AUTOMAT  la  ÎNCEPUTUL  fiecărei luni pentru luna următoare conform Regulamentului.
EVIDENȚA PERSOANELOR
Programare online – Serviciul Evidenţa Persoanelor (apasă aici)
Cautare Stadiu Eliberare Carte de Identitate (apasă aici)

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate, se poate face în baza unei programări online SAU a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15.

Va rugăm să consultați Regulamentul programărilor online – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Brașov