Acasă > Programări online

Programări online


Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Municipiul Brașov

NAȘTERI  [STARE CIVILĂ]
CĂSĂTORII  [STARE CIVILĂ]
TRANSCRIERI, SCHIMBĂRI DE NUME, RECTIFICĂRI, ÎNSCRIERI MENȚIUNI DIN STRĂINĂTATE, DIVORȚURI ADMINISTRATIVE  [STARE CIVILĂ]
Programare online – transcriere acte din Republica Moldova și Ucraina
Deblocarea calendarului se efectuează  AUTOMAT  la  ÎNCEPUTUL  fiecărei luni pentru luna următoare conform Regulamentului.
..
.

Prin adresa nr. 2182 din 05.02.2024, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV,

ne comunică următoarele:

Prin Hotărârea nr. 494 din 22.12.2023 – privind stabilirea taxelor și tarifelor de interes județean pentru anul 2024,

Consiliul județean Brașov a stabilit următoarele taxe speciale pentru avizarea transcrierilor:

  • 219 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației.
  • 439 leiTaxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.
  • 295 lei – Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui  pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

* Plățile se vor efectua în contul: RO77TREZ13121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, BENEFICIAR JUDEȚUL BRAȘOV – Cod de identificare fiscală 4384150 (pe ordinul de plată va fi înscrisă obligatoriu mențiunea – taxă transcriere, precum și numele titularului actului). ”

EVIDENȚA PERSOANELOR
Programare online – Serviciul Evidenţa Persoanelor (apasă aici)
Cautare Stadiu Eliberare Carte de Identitate (apasă aici)

Depunerea cererii pentru emiterea actului de identitate, se poate face în baza unei programări online SAU a unui bon de ordine emis zilnic de ordonatorul amplasat în incinta serviciului, începând cu ora 8:15. Persoanele care au programare on-line, se regăsesc pe liste afișate și NU au nevoie de bon de ordine de la ordonatorul numeric aflat în incinta instituției.

Va rugăm să consultați Regulamentul programărilor online – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Anunț privind termenele  de eliberare ale actelor de identitate

  • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 7 zile lucrătoare.
  • În cazul cererilor care necesită verificări suplimentare (prin structurile de poliție de ordine publică sau în cazul solicitării duplicatelor certificatelor de stare civilă din alte localități), termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 – 45 zile.
  • În cazul cetățenilor aflați într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit (ex.: motive medicale, deplasarea urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), aceștia se pot adresa șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului.
  • În situații de urgență, cetățenii se pot adresa și Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu sediul în Mun. Brașov, Str. Nicolae Titulescu nr. 28.